Om os

Foreningen-Rigsfaellesskabet.com

mail@foreningen-rigsfaellesskabet.com

Kontakt tlf: + 45 71758269

Om os

Formålsparagraffer

 

Foreningens formål er at bevare rigsfællesskabet mellem Færøerne, Grønland og Danmark. Herunder udbygge landenes samarbejde og fylde nyt indhold i rigsfællesskabet.

Foreningen Rigsfællesskabet vil aktivt engagere sig; kunstnerisk, folkeligt og politisk i at styrke fællesskabet mellem Færøerne, Grønland og Danmark - og dermed samhørigheden mellem fællesskabets tre folkeslag. Deraf følger, at vi ønsker rigsfællesskabet bevaret.

Vi vil arbejde for at højne den generelle viden om landene i rigsfællesskabet og om konstruktionen rigsfællesskabet, og vi vil i den forbindelse fremme en fri og åben dialog om økonomiske, demokratiske, kulturelle, sociale og samfundsmæssige forhold.

Foreningen vil arbejde for et nyt, stærkt fællesskab gennem opfordring og deltagelse samt ved et langt tættere samarbejde mellem parlamenterne og regeringerne i rigsfællesskabets tre lande. Foreningen agter i den forbindelse at fungere som rådgivende instans ift. beslutninger, der træffes om rigsfællesskabet. Envidere vil vi arbejde på at nedsætte et sekretariat i foreningen.

Det er vores opfattelse, at der er uendelig meget, der binder færinger, grønlændere og danskere sammen – historisk, følelsesmæssigt og familiemæssigt. Vi vil i den forbindelse arbejde for at imødegå myter og fordomme folkene imellem.

Vi vil arbejde aktivt for, at fællesskabets generelle omdømme i vore tre befolkninger forbedres. I folkeskolen og i gymnasierne, på Færøerne, i Grønland og i Danmark skal fællesskabet således indgå som en væsentlig del af historie- og samfundsorienteringen. Vi ønsker således, at der i skolerne skal investeres i nye, gode undervisningsmaterialer, som informerer om færøske, grønlandske og danske samfundsforhold, kultur og historie, idet fællesskabet bør gøres til en vital del af skolernes curriculum.

Foreningen vil arbejde aktivt for, at Færøernes, Grønlands og Danmarks nationaldage fremover bliver markeret i alle tre lande - og gerne som officielle flagdage. Ligeledes arbejde for en officiel "Rigsfællesskabets Dag".

Foreningen vil arbejde aktivt for at fremme rigsfællesskabets rolle i Europa og resten af verden. Vi skal have fokus på, hvad vores fællesskab i Norden kan betyde.

 

....................................................................................

 

Advisory Board til bestyrelsen:

Uffe Ellemann- Jensen

Gitte Seeberg

Torben Ørting Jørgensen

Preben Mejer

 

 

Bestyrelsen

Formand

Nauja Lynge

nauja@lynge.me

Næstformand

Edmund Joensen

Bestyrelsesmedlemmer

Jairus Lyberth

jairus@live.dk

Martine Lynge Lyngesen

martine@lyngesen.dk

Nikolaj Olsvig

olsvig@privat.dk

Michael Keldsen

mk@kromannreumert.com