Malittarisassat

Foreningen-Rigsfaellesskabet.com

mail@foreningen-rigsfaellesskabet.com

Kontakt tlf: + 45 71758269

Vedtægter

Peqatigiiffik Naalagaaffeqatigiiffik” malittarisassat

 

§ 1. Siunertaq

1.1.Peqatigiiffik Naalagaaffeqatigiiffiup siunertaraa Naalagaaffeqatigiinneq, Savalimmiut, Kalaallit Nunaata, Danmark-illu akornanni ataannartuunissaa.

1.2.Peqatigiiffik Naalagaaffeqatigiiffiup aaqqissuukkusuppai/katersuutsikkusuppai Savalimmiormiut, Kalaallit Danskillu tassunga siunertamut tapersersuisut.

Peqatigiiffiup angerlarsimaffigaa qaqugumulluunniit siulitaasuusup najugaqarfia.

§ 2. Ilaasortaaneq

2.1. Peqatigiiffimmut ilaasortaaniaraanni ukiunik 18- ileereersimasariaqarpoq.

2.2. Siulersuisut itigartitsisinnaapput ilaasortaarusuttumut.

2.3. Ilaasortat akiliisimasut tamarmik ataatsimeersuarnermi taasisinnaapput. Taannali anguneqarsinnaavoq qaammatini sisamani ilaasortaareersimanermi.

§ 3. Ataatsimeersuarneq

3.1. Ataatsimeersuarneq qullersaavoq § 2.2 aamma § 6 malitarisassani eqqaassanngikkaanni.

3.2. Ataatsimeersuarneq ukiumoortumik pisassaaq augustip aallaqqaataata november-illu 30-ata akornanni.

Siulersuisut aalajangertassavaat piffissaq sumilu ataatsimeersuarneq ingerlanneqassasoq.

Aggersaasoqassaaq minnerpaamik sap.ak. arfinillit sioqqullugit. Aggersaaneq e-mail, Facebook-iluunniit atorlugit pisinnaavoq.

3.3. Siunnersuutit ataatsimeersuarnissamut saqqummiussassat siulittaasumut tunniunneqassapput kingusinnerpaamik juni-p aallaqqaataani.

3.4. Siulersuisuni amerlanerussuteqartumik immikkut ataatsimeersuarneq piumasarineqarpat immikkut ataatsimeersuartoqassaaq. Taamatut pisoqassappat siulittaasup akisussaaffigaa qaammatit marluk iluanni immikkut ataatsimeersuartoqarnissaa pissasoq.

3.5. Siulersuisut pisinnaatitaapput qaaqqusisinnaanermut, soorlu tusagassiutit, ataatsimeersuarnermik malinnaasinnaasutut.

3.6. Aqutsisoq siulersuisunut ilaasortaasinnaanngilaq.

§ 4. Ataatsimeersuarnermi oqaluuserisassat

Ataatsimeersuarnermi oqaluuserisassatut uku minnerpaamik oqaluuserineqassapput:

1: Allattussamik qinersineq

2: Kisitsisussanik qinersineq

3: Aqutsisussamik qinersineq

4: Siulittaasup saqquummiinera

5: Ukiup ingerlanerani aningaasartuutinik saqqummiussineq akuersinerlu, taamatullu ukiup tullianut naatsorsuutissanik saqqummiussineq.

6: Ilaasortaanermut akiliutip aalajangerneqarnera

7: Siunnersuutit

8: Siulittaasumik qinersineq

9: Siulersuisunik sinniisussanillu qinersineq. Taakku arfiniliusinnaapput.

10: Kukkunersiuisussamik (revisor) qinersineq

11: Allat oqaluuserineqarsinnaasut

§ 5: Siulersuisut

5.1. Siulersuisunut ilaasortat arfinillit tikillugit amerlassuseqarsinnaapput, minnerpaamillu sisamanik ilaasortaqarsinnaalluni

5.2. Siulersuisut namminneq iluminni aningaaserusumik allatsimillu qinersissapput. Taamatullu ulluinarni aqutsinermi malittarissassaasut suliarissallugit. Siulersuisut aamma pisinnaatitaapput, pisariaqartitsisoqassappat, ataatsimiisitaliamik pilersitsisinnaallutik suliassanik immikkoorluinnartunik suliarinnittussanik.

§ 6: Ilaasortaanermik anisitsineq/atorunnaarsitsineq

To-tredjedel-inik amerlanerussuteqartumik siulersuisut inunnik ataasiakkaanik, kattuffinnik/peqatigiiffinnik aammalu immikkoortortaqarfinnik anisitsisinnaapput. Anisitsineq ingerlaannartumik atuutilissaaq. Taakkunani taaneqartuni anisitsisoqassappat, anisitaasunit piumasarineqarsinnaavoq anisitsineq ataatsimeersuarnermut saqqummiunneqassasoq

§ 7: Malittarisassanik allannguuteqarneq

Malitarisassanik allannguutissanik siunnersuutit siulersuisunit akuerineqaqqaassapput. Allannguutissat taasissutigineqassapput ataatsimeersuarnermi to-tredjedel-inik peqataasuniit. Allannguutaasut ataatsimeersuarnermi tulliuttumi akuerineqassapput/uppernarsarneqassapput.

§ 8: Taasinermi malittarisassat

Siulittaasumik qinersisoqarneranik amerlanerussuteqarluartoqassaaq (taasissutit affai sinnerlugit). Aqutsisup taasinermut malittarisassat aalajangissavai. Pisinnaatitaassummik pappialaq (fuldmagt) atorlugu taasisinnaatitaasoqanngilaq.

§ 9: Ukiup ingerlanera peqatigiiffimmut

Ukiumoortumik naatsorsuutit ukiup aallartinneraniit naanissaanut ingerlavoq. Peqatigiiffiup ukioq naatsorsuuteqarfia siulleq tassaavoq peqatigiiffiup ulloq taanna pinngortinneqarneraniit 31. december 2015, tungaanut.

§ 10: Atsiorsinnaatitaaneq

Peqatigiiffik sinnerlugu siulersuisuni ilaasortaasut marluk atsiorsinnaatitaapput.

§ 11: Peqatigiiffimmik atorunnaarsitsineq

Peqatigiiffik Naalagaaffeqatigiiffik taamaallaat atorunnaarsinneqarsinnaavoq ataatsimeersuarnermi. Taannalu piumasaqaataavoq siulersuisuni taamatullu ataatsimeersuarnermi najuuttut to-tredjedel-iisa akuersinerisigut.